Paweł Beyga

doktor nauk teologicznych (teologia dogmatyczna) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Interesuje się związkiem chrześcijańskiej modlitwy i liturgii z treścią wiary. Uczestnik wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Autor ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych i popularyzatorskich. Jego teksty ukazywały się m.in. w takich czasopismach jak: „Teologia w Polsce”, „Studia Nauk Teologicznych PAN”, „Studia Oecumenica” oraz „Mitteilungen Institut Papst Benedikt XVI”. Opublikował książkę „Tradycja anglikańska w mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów”, jest także współredaktorem dwóch prac zbiorowych z zakresu teologii i filozofii. Jedna z tych prac została zadedykowana i wręczona papieżowi emerytowi Benedyktowi XVI podczas audiencji w 2017 roku. Uczestnik dziewięciu projektów badawczych prowadzonych m.in. przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracował m.in. z Dolnośląskim Festiwalem Nauki, kwartalnikiem „Christianitas” oraz z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym.

Książki autora - tutaj