Sławomir Zatwardnicki

adiunkt Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, wykładowca, publicysta, autor wielu artykułów oraz dwudziestu jeden książek. Ostatnio wydane: Maryja. Dlaczego nie? (Poznań 2021) oraz Księgi natchnione i ich interpretacja. Inspirujące przesłanie Josepha Ratzingera – Benedykta XVI (Lublin 2021). Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Sekretarz redakcji Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego. Zaangażowany w działalność ewangelizacyjno-formacyjną. Żonaty, ma pięcioro dzieci.Książki autora - tutaj