Anna Rambiert-Kwaśniewska

Dr hab. Anna Rambiert-Kwaśniewska jest absolwentką naszej uczelni i pracuje jako adiunkt w Katedrze Teologii Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych PWT. Wiedzę zdobywała także we Florencji (papirologię), Oxfordzie (paleografię) oraz język hebrajski w Hajfie i w Jerozolimie. Stopień doktora teologii biblijnej uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej „Agonistyka Pawła z Tarsu. Studium metafor” w 2013 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Uzyskała także stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „Tkaniny w hebrajskim i greckim Starym Testamencie” na Uniwersytecie Wrocławskim w 2017 roku. Jest autorką kilku książek i kilkudziesięciu artykułów, haseł słownikowych i recenzji. Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu prowadzi zajęcia od 2012 roku m.in. z greki, łaciny, języka włoskiego, wstępu ogólnego do Pisma Św., Pięcioksięgu; listów Pawłowych i katolickich.

Książki autora - tutaj