Janusz Królikowski

Ksiądz Janusz Królikowski – wykładowca UPJPII, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, kapłan diecezji tarnowskiej. Studiował w Instytucie Teologicznym w Tarnowie oraz w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża (teologia systematyczna), w Papieskim Instytucie Wschodnim (teologia patrystyczno-dogmatyczna), a także Instytucie św. Tomasza przy Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza. Współpracuje z licznymi pismami teologicznymi w kraju i za granicą, autor kilku tysięcy publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Książki autora - tutaj