Dawid Marcinów

Poeta. Urodzony 11 lutego 2000 roku w Oławie. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie. Studiuje teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Interesuje się poezją, szczególnie romantyczną. Zaczytany w Biblii. Miłośnik Goethego. Wnikliwy czytelnik Herberta. Pierwszy tomik jego poezji, zatytułowany „Most nad kałużami”, ukazał się w 2020 roku, zawiera przejmującą poetycką refleksję o Bogu, świecie, człowieku i przemijaniu; prostą, ale niezwykle głęboką wykładnie wiary; myśli o sensie życia i nadziei. Dzięki niesamowitej wnikliwości, wrażliwości i dojrzałości, zawartej w swym debiutanckim zbiorze wierszy, dał się poznać jako niezwykle zdolny i obiecujący twórca młodego pokolenia.

Książki autora - tutaj