Agnieszka Łoza

doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej (PWT Wrocław), członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, autorka kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Uczestnik wielu konferencji naukowych, autorka kilkunastu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach pod redakcją. Jej teksty ukazywały się m.in. w takich czasopismach jak „Teologia w Polsce” i „Studia Salvatoriana Polonica”. W roku 2019 wydała pierwszą książkę, prezentującą ścieranie się dwóch skrajnie różnych światopoglądów – ateisty i teisty (Richard Dawkins i Joseph Ratzinger - akademicki dyskurs). Współpracowała m.in. z Dolnośląskim Festiwalem Nauki, projekcie ekumenicznym pt. Prosto z serca, mającym na celu promowanie Słowa Bożego w mediach, brała udział w projektach badawczych prowadzonych przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Interesuje się głównie nowym ateizmem i relacjami pomiędzy rozumiem a wiarą.

Książki autora - tutaj