search

Tradycja anglikańska w mszale dla ordynariatów personalnych byłych Anglikanów - Paweł Beyga

29,00 zł
Brutto

ISBN: 978-83-65860-27-9
Liczba stron: 206
Wydanie:  pierwsze
Rok wydania: 2018
Autor: Paweł Beyga

Ilość

 

Polityka prywatności

 

Polityka dostaw

4 listopada 2009 r. Benedykt XVI podpisał konstytucję apostolską Anglicanorum coetibus, której publiczne ogłoszenie miało miejsce pięć dni później. Ten dokument, sporządzony w swojej pierwotnej wersji w całości w języku angielskim, był pozytywną odpowiedzią ze strony Stolicy Apostolskiej na wielokrotnie ponawiane prośby przez niektórych pasterzy i wiernych wspólnoty anglikańskiej, aby umożliwić im pełną i widzialną jedność z Kościołem katolickim. (…) Niniejsza praca chce odpowiedzieć na następujący problem: Jakie elementy tradycji wspólnoty anglikańskiej można odnaleźć w nowym mszale używanym przez byłych anglikanów w ordynariatach personalnych? (…) Droga do rozwiązania postawionego problemu będzie zawierała się w trzech rozdziałach niniejszej pracy. W pierwszym autor ukaże miejsce anglikańskiej tradycji niejako w dwóch miejscach (locus theologicus): w doktrynie i liturgii. Rozdział drugi będzie stanowić próbę zaprezentowania recepcji anglikańskiej tradycji w nowym mszale dla konwertytów. Również ta część pracy będzie podzielona na dwa podrozdziały, które kolejno ukażą recepcję tradycji anglikańskiej: wprost wprowadzonej do mszału oraz elementy obecne w mszale inspirowane tą tradycją. Trzeci rozdział będzie próbą teologicznej oceny obecności anglikańskiego dziedzictwa w badanej liturgicznej księdze. Ta ocena zostanie przeprowadzona w świetle trzech ważnych aspektów dla poruszanego zagadnienia. W pierwszym podrozdziale zostanie dokonana ocena w świetle Ruchu Oksfordzkiego, w drugim ‒ w kontekście „reformy reformy liturgii” postulowanej przez Benedykta XVI. Natomiast trzeci podrozdział będzie spojrzeniem sytuującym nowy mszał w aspekcie dialogu anglikańsko-katolickiego po II Soborze Watykańskim.

9788365860279

Opis

Autor
Paweł Beyga
Rok wydania
2018
Oprawa
Miękka
Wydawnictwo
Inne
Nowy produkt