search

Współczesne oblicza duchowości Nova et Vetera - Bogdan Ferdek, Paweł Beyga

28,50 zł
Brutto

ISBN: 978-83-66545-10-6
Liczba stron: 321
Wydanie:  pierwsze
Rok wydania: 2020
Autor: Praca wieloautorska
Redakcja: Bogdan Ferdek, Paweł Beyga

Ilość

 

Polityka prywatności

 

Polityka dostaw

Mówiąc dzisiaj o duchowości, należy uwzględnić fakt, że ma ona różnorakie oblicza: te dawniejsze, te nowsze, aż po bardzo współczesne. To właśnie jest tematem niniejszej monografii. (…) Owocem badań (…) zespołu naukowców jest niniejsza publikacja, której głównym zadaniem jest ukazanie z różnych perspektyw dawnych i nowych duchowości. (…) Krajobrazy współczesnych miast przypominają nieco nagromadzenie budowli o różnym stylu, wieku i przeznaczeniu. Nawet nowoczesne i stosunkowo młode aglomeracje tworzą również budynki, które są świadectwem minionych wieków. Podobnie krajobraz dzisiejszych duchowości nie jest krajobrazem jednolitym. Autorzy tekstów zdają sobie z tego sprawę i dlatego w niniejszej publikacji chcieli spojrzeć na niego bez uproszczeń czy przemilczeń. Stąd też na pierwszy rzut oka może się wydawać, że niniejsza książka jest zbiorem niepowiązanych ze sobą tekstów. To zdanie należy jednak skorygować, gdy weźmie się pod uwagę różnorodność, która kryje się w słowie «duchowość». Kończąc to krótkie wprowadzenie do niniejszej książki, należy zauważyć, że chociaż prezentowane na jej kartach wyniki badań nie stanowią wyczerpującego opisu współczesnej duchowości, to jednak stanowią one najnowsze i jedne z najodważniejszych prób ujęcia tak aktualnej problematyki. Na zakończenie należy ufać, że publikacja ta spotka się z zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem przez jej Czytelników.

9788366545106

Opis

Autor
Praca wieloautorska
Rok wydania
2020
Oprawa
Twarda
Wydawnictwo
Inne
Nowy produkt