search

Via benedicta. Warsztat naukowy Josepha Ratzingera - Benedykta XVI

19,00 zł
Brutto

ISBN: 978-83-63642-87-7
Liczba stron: 208
Wydanie:  pierwsze
Rok wydania: 2019
Autor: Praca wieloautorska

Ilość

 

Polityka prywatności

 

Polityka dostaw

We wszelkich dyscyplinach naukowych drogą prowadzącą do określonego celu jest metoda, czyli przemyślany, zaplanowany i zoperacjonalizowany sposób rozumowania. Podobnie jak wszystkie dyscypliny naukowe, również teologia ma określoną metodę. Teologia jest bowiem podążaniem wyznaczonymi drogami, mającymi prowadzić do zrozumienia wiary. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie metody właściwej dla teologii. Przewodnikiem na tej drodze będzie Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, którego twórczość jest sumą teologiczną na miarę przełomu tysiącleci. Jego potęga intelektu a zarazem pokorna pobożność sprawiają, że droga, którą podąża jest prawdziwie błogosławiona – via benedicta. Zagadnienie metody pracy w różnych dyscyplinach naukowych, czyli poszukiwanie niezawodnych dróg, jest tematem zawsze aktualnym, zwłaszcza w refleksji teologicznej. Próba odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób Joseph Ratzinger – Benedykt XVI dochodził do wiedzy, będzie znaczącym wkładem do całej metateologii. Dorobek naukowy emerytowanego papieża, o wielkości którego świadczy szesnastotomowe dzieło Opera omnia, rodzi pytanie o stosowaną przez niego metodę. To ona zdaje się decydować o głębi i oryginalności jego teologii.

9788363642877

Opis

Autor
Praca wieloautorska
Rok wydania
2019
Oprawa
Twarda
Wydawnictwo
Inne