search

Świętość i święci w nauczaniu Josepha Ratzingera - Benedykta XVI - Aleksander Sosnowski

39,00 zł
Brutto

ISBN: 978-83-961512-2-3
Liczba stron: 463
Wydanie:  pierwsze
Rok wydania: 2021
Autor: Aleksander Sosnowski

Ilość

 

Polityka prywatności

 

Polityka dostaw

„Święci zawsze byli obecni w teologii. Nie można sobie wyobrazić teologii św. Grzegorza Wielkiego bez obecności w niej św. Benedykta, teologii św. Tomasza z Akwinu bez św. Dominika, a teologii św. Bonawentury bez św. Franciszka z Asyżu. Przykłady można by jeszcze długo mnożyć. Święci nadawali kształt teologii ich czcicieli, stając się architektami ich myślenia. W ostatnich dziesięcioleciach na ten fakt spojrzano w nowej perspektywie, wypracowując podstawy do budowania teologii świętych. Nie rezygnując z wielowiekowych doświadczeń, a właściwie na nich się opierając, jesteśmy dzisiaj świadkami tworzenia się nowych obszarów badawczych dotyczących świętości. Moim zdaniem są one kluczowe z punktu widzenia eklezjologii, ponieważ ukazują to, co zostało jakoś przysłonięte chętnie opisywanymi kryzysami w Kościele, a mianowicie że wierzmy w Kościół, który jest święty. Taka jest lekcja dana nam przez papieża Benedykta XVI za pośrednictwem obecnej w jego nauczaniu teologii świętych” (z recenzji ks. prof. dr. hab. Janusza Królikowskiego). Publikacja zawiera nauczanie Josepha Ratzingera – Benedykta XVI na temat świętości i świętych. Świętość jest jednym z kluczowych pojęć chrześcijaństwa a święci jako konkretne postaci ukazują jak można realizować ją w życiu. Autor omawia świętość Boga, Kościoła, człowieka oraz Maryi, którą nazywa Zwierciadłem wszelkiej świętości. Analizuje świętość w kontekście stworzenia człowieka na Boży obraz i podobieństwo, pro–egzystencji, idei naśladowania oraz miłości, która wyraża jej istotę. Ukazuje eklezjalny wymiar powołania oraz święte postacie kobiet i ich wkład w dzieje Kościoła. Wreszcie, analizuje nauczanie J. Ratzingera – Benedykta XVI na temat świętości i świętych w odniesieniu do świadectwa chrześcijańskiego, świadectwa dawanego przez świętych oraz teologii.

9788396151223

Opis

Autor
Aleksander Sosnowski
Rok wydania
2021
Oprawa
Twarda
Wydawnictwo
Leksem Studio